Новости Электронная библиотека Поиск Статьи Контакты

. ID : 1870

Англійська мова для юристів - English for Law Students: Навч. посіб. з англ. мови для студ. юрид. фак.
()Хоменко Н.С.
Иностанные языки
Київ
МАУП
2003
120
1
Так
Посібник складається з 12 розділів. Кожний розділ містить базовий текст юридичного спрямування, активну лексику до нього, додаткові тексти і лексичні вправи для закріплення прочитаного матеріалу та за-своєння юридичних термінів. Також наводяться діалоги, гумористичні історії та ситуащї для обговорення, що допомагає студентам вироби-ти навички розмовної мови.
Матеріал дібрано відповідно до програми з ділової англійської мови для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів України.
Вступ 3
Unit 1. Political system (Політична система) 4
Unit 2. Constitution (Конституція) 19
Unit 3. Parties and Electoral system
(Партії та виборча система) 25
Unit 4. Law and Order (Закон i порядок) 37
Unit 5. Courts in Great Britain and the USA
(Суди у Великій Британії та США) 44
Unit 6. System of prosecution (Система судочинства) 54
Unit 7. Legal Professions (Юридичні професії) 68
Unit 8. Law Enforcement (Здійснення законів) 77
Unit 9. The Police Service (Поліцейська служба) 85
Unit 10. Scotland Yard (Скотленд-Ярд) 95
Unit 11. Imprisonment (Ув'язнення) 99
Unit 12. Stories for Reading: Crimes and Criminals
(Історії для читання: Злочини та злочинці) 106
Список використаної та рекомендованої літератури 114
Спонсоры проекта