Новости Электронная библиотека Поиск Статьи Контакты

. ID : 5106

Law and оrder=Закоy і порядок: Метод, рекомендації та
()Шутов О.М.
Иностанные языки
Київ
МАУП
2006
36
ISBN966-608-576-3
1
Так
Пропонований навчальний посібник містить теоретичний і практичний матеріал до теми "Law and order (Закон і порядок)" з дисципліни "Іноземна (англійська) мова" для удосконалення знань у сфері права та юриспруденції, а також розширену систему вправ.
Для студентів вищих навчальних закладів немовних спеціальностей, зокрема спеціальності "Правознавство", а також для всіх, хто бажає вдосконалити знання з англійської мови.
Передмова.................................................................................. З
Types of crime and criminals....................................................... 5
In court. Types of punishment..................................................... 10
Crime prevention......................................................................... 23
Self-study work............................................................................ 27
Список використаної літератури.............................................. 32
Спонсоры проекта