Новости Электронная библиотека Поиск Статьи Контакты

. ID : 5125

Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Система державного управління США.
()Черноватий Л.М Карабан В.І. Ребрій О.В. Ліпко І.П. Ярощук І.П.
Иностанные языки
Вінниця
Нова Книга
2006
400
ISBN966–8609–85–9
1
Так
Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює вісім головних розділів, пов’язаних з
системою державного управління США (конституція США, повноваження президента, міністерств та
агентств, сфера Конгресу, судова гілка, місцеве самоврядування, роль громадянина, соціальні та політичні
групи, засоби масової інформації), а також включає додаток, де наводиться інформація, що може знадоби-
тися перекладачеві при роботі з текстами, які стосуються конкретних тем (історичні обставини створення
конституції США, тлумачення конституції: “Федералістські аркуші”, Білль про права, дискусії про раб-
ство в США, інститут президентства, додаткова інформація про деякі міністерства та незалежні установи,
система комітетів Конгресу, наглядові повноваження Конгресу, історичні рішення Верховного Суду),
забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш уживаною термінологією. Система
різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у
кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної більшості вправ
створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтро-
лю під час роботи вдома.
Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузях суспільних наук, юриспру-
денції, міжнародних відносин, студентів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців,
які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу громадсько-політичної літератури, а також
для перекладачів.
INTRODUCTION ............................................................................................................... 4
UNIT 1. THE US CONSTITUTION ................................................................................. 8
UNIT 2. THE EXECUTIVE BRANCH. POWERS OF THE PRESIDENCY............. 35
UNIT 3. THE EXECUTIVE BRANCH. DEPARTMENTS AND AGENCIES ........... 59
UNIT 4. THE LEGISLATIVE BRANCH ........................................................................ 94
UNIT 5. THE JUDICIAL BRANCH ............................................................................. 122
UNIT 6. A COUNTRY OF MANY GOVERNMENTS............................................... 143
UNIT 7. THE ROLE OF THE CITIZEN....................................................................... 162
UNIT 8. SOCIAL AND POLITICAL GROUPS. THE MEDIA.................................. 187
TAPESCRIPTS ................................................................................................................ 208
KEYS ................................................................................................................................ 236
GENERAL VOCABULARY ENGLISH – UKRAINIAN ........................................... 284
UKRAINIAN – ENGLISH ............................................................................................. 318
ADDENDUM 1. THE CONSTITUTION HISTORICAL BACKGROUND ............. 352
ADDENDUM 2. THE FRDERALIST PAPERS........................................................... 367
ADDENDUM 3. THE BILL OF RIGHTS ..................................................................... 376
ADDENDUM 4. THE DEBATE OVER SLAVERY .................................................... 378
ADDENDUM 5. THE PRESIDENCY .......................................................................... 379
ADDENDUM 6. THE CABINET .................................................................................. 380
ADDENDUM 7. DEPARTMENTS AND INDEPENDENT AGENCIES .................. 382
ADDENDUM 8. THE COMMITTEE SYSTEM .......................................................... 388
ADDENDUM 9. OVERSIGHT POWERS OF CONGRESS....................................... 391
ADDENDUM 10. LANDMARK DECISIONS OF THE SUPREME COURT ......... 394
Спонсоры проекта