Новости Электронная библиотека Поиск Статьи Контакты

. ID : 5129

English for Law Students: Підручник з англійської мови для студентів І–ІІІ курсів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів.
()Гончар О.В. Лисицька О.П. Мошинська О.Ю. Сімонок В.П. Частник О.С.
Иностанные языки
Харків
Право
2004
416
ISBN966-8467-15-9
1
Так
Підручник ставить за мету ознайомити студентів5юристів з країно5
знавчою термінологією України, Великої Британії, США – про державний
устрій цих країн, політичні партії, виборчі системи, правові системи, си5
стему судочинства. У підручнику міститься матеріал про право Європей5
ського Союзу, права людини, міжнародне право, конституційне право,
трудове право.
Підручник призначений для студентів І–ІІІ курсів юридичних спе5
ціальностей вищих навчальних закладів.
Передмова .............................................................................................. 3
Part I
PHONETIC GUIDE
I. Check your knowledge .......................................................................... 7
II. Reading rules of English vowels ............................................................ 7
III. Reading rules of English vowels .......................................................... 8
IV. Reading rules of English “problem” sounds ......................................... 9
V. Reading rules of English diphthongs ................................................... 10
VI. Reading rules and English phonetic processes ................................... 10
VII. English intonation........................................................................... 11
Revision ................................................................................................. 12
Part II
BASIC COURSE
Module 1 Unit 1
Introducing People ................................................................................. 15
Language Focus ..................................................................................... 21
Module 1 Unit 2
Appearance and Character ..................................................................... 29
Language Focus ..................................................................................... 37
Module 1 Unit 3
Travelling to the UK ............................................................................... 43
Language Focus ..................................................................................... 50
Module 2 Unit 1
Yaroslav the Wise National Law Academy of Ukraine ............................. 54
Language Focus ..................................................................................... 59
Module 2 Unit 2
Law: what is it? (part 1) .......................................................................... 64
Language Focus ..................................................................................... 67
Module 2 Unit 3
Law: What is it? (part 2) ......................................................................... 72
Language Focus ..................................................................................... 77
Module 3 Unit 1
Ukraine (part 1) ..................................................................................... 83
Language Focus ..................................................................................... 87
Module 3 Unit 2
Ukraine (part 2) ..................................................................................... 90
Language Focus ..................................................................................... 96
Module 3 Unit 3
Civil Law ............................................................................................. 100
Language Focus ................................................................................... 104
Module 4 Unit 1
Great Britain (legal and political system) .............................................. 110
Language Focus ................................................................................... 116
Module 4 Unit 2
The USA.............................................................................................. 122
Language Focus ................................................................................... 127
Module 4 Unit 3
Common Law ...................................................................................... 131
Language Focus ................................................................................... 137
Module 5 Unit 1
Legal Profession(als) ............................................................................ 139
Language Focus ................................................................................... 143
Module 5 Unit 2
Civil Law (Family, Contract, Intellectual Property) .............................. 146
Language Focus ................................................................................... 152
Module 5 Unit 3
Criminal Law ....................................................................................... 156
Language Focus ................................................................................... 163
Module 6 Unit 1
Crime Investigation: Forensic Science and Scientific Expertise ............. 165
Module 6 Unit 2
Police ................................................................................................... 173
Module 6 Unit 3
The European Union (part 1) ............................................................... 180
Module 7 Unit 1
The Prosecutor’s Office ........................................................................ 184
Module 7 Unit 2
Punishment .......................................................................................... 190
Module 7 Unit 3
The European Union (part 2) ............................................................... 201
Module 8 Unit 1
Judiciary .............................................................................................. 208
Module 8 Unit 2
Legislation of the European Union (part 1) ........................................... 219
Module 8 Unit 3
Legislation of the European Union (part 2) ........................................... 228
Module 9 Unit 1
Human Rights ...................................................................................... 233
Module 9 Unit 2
The European Convention on Human Rights. Human Rights
and EU Law .................................................................................. 240
Module 9 Unit 3
Contract Law ....................................................................................... 247
Module 10 Unit 1
The Notary .......................................................................................... 254
Module 10 Unit 2
The Lawyer .......................................................................................... 261
Module 10 Unit 3
International Law................................................................................. 267
Part III
BUSINESS ENGLISH
Module 11 Unit 1
Business Correspondence (Business Letters,
Business E5mail) ............................................................................ 279
Module 11 Unit 2 .................................................................................. 301
Module 11 Unit 3
Administrative Law .............................................................................. 309
Module 11 Unit 4
Constitutional Law............................................................................... 315
Module 12 Unit 1
Curriculum Vitae ................................................................................. 323
Module 12 Unit 2
Cover Letter ......................................................................................... 333
Module 12 Unit 3
Scientific Conference ........................................................................... 339
Module 12 Unit 4
Employment Law................................................................................. 355
Module 12 Unit 5
Consumer Law: Protection of Consumers ............................................. 360
Part ІV
GRAMMAR GUIDE
Структура англійського розповідного речення ................................ 367
Види і структури питальних речень .................................................. 368
Структура заперечних речень ............................................................ 370
Артикль (The Article) ......................................................................... 370
Іменник (The Noun) ........................................................................... 373
Прикметник (The Adjective) .............................................................. 375
Займенник (The Pronoun) .................................................................. 377
Числівник (The Numeral) .................................................................. 380
Конструкція there +to be ................................................................... 381
Дієслово (The Verb) ............................................................................ 382
Пасивний стан дієслова (The Passive Voice) ...................................... 390
Модальні дієслова (with Simple Infinitive) ......................................... 391
Узгодження часів (The Sequence of Tenses) ........................................ 392
Непряма мова (Indirect Speech) ......................................................... 392
Інфінітив (The Infinitive) .................................................................... 393
Герундій (The Gerund) ....................................................................... 395
Дієприкметник (The Participle) ......................................................... 396
WORD INDEX ..................................................................................... 401
Спонсоры проекта