Новости Электронная библиотека Поиск Статьи Контакты

. ID : 400

Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти
()Арістова І.В.
Інформационное право
Москва
Вид-во Ун-ту внутр. справ
2000
368
1
Ні
ПЕРЕДМОВА 3
РОЗДІЛ I. ІНФОРМАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМАХ 10
1.1. Загальні аспекти визначення понять інформації та управління 10
1.2. Інформаційний характер управління та інформаційний підхід до пізнання 30
1.3. Базовий інформаційний механізм управління в соціальних системах 49
1.4. Ефективність соціального управління 58
РОЗДІЛ II. ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД І ВІТЧИЗНЯНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ 58
2.1. Ідеологія інформаційного суспільства 58
2.2. Контури розвитку основ інформаційного суспільства в Україні 58
2.3. Державне регулювання інформаційних процесів 58
РОЗДІЛ III. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ 58
3.1. Концепція державної інформаційної політики 58
3.2. Стратегія формування та розвитку єдиного інформаційного простору України 58
3.3. Державне управління національними інформаційними ресурсами 58
3.4. Державні органи управління інформатизацією 58
3.5. Організаційно-правові засади удосконалення національної інформаційної інфраструктури (інформаційні технології, телекомунікаційні мережі, інформаційний ринок) 58
РОЗДІЛ IV. ПРАВОВА ОСНОВА IНФОРМАТИЗАЦIЇ УКРАЇНИ 58
4.1. Нормативно-правова база та програма інформатизації України 58
4.2. Державна інформаційна політика та її правове забезпечення 58
4.3. Засоби масової інформації і державна інформаційна політика. Нормативно-правова організація інформаційних відносин 58
4.4. Механізми забезпечення конституційного права громадян на інформацію та механізми інформаційної безпеки 58
4.5. Проблеми теорії та практики правового регулювання в інформаційному суспільстві 58
РОЗДІЛ V. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: IНФОРМАТИЗАЦIЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 58
5.1. Інформація в органах державного управління 58
5.2. Інформаційне забезпечення підготовки та прийняття управлінських рішень 58
5.3. Організаційний аспект інформатизації діяльності органів державної влади 58
5.4. Формування та використання інформаційного простору органами державної влади 58
ВИСНОВКИ 58
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 58
Спонсоры проекта