Новости Электронная библиотека Поиск Статьи Контакты

. ID : 4304

Інститут президентства в Україні і США (порівняльно-правовий аналіз).
()Бойко Олег Васильович
Диссертации Конституционное право Конституционное право зарубежных стран
Київ
2003
2
Так
ВСТУП.............................................................................................................. 3

Розділ І. Президенти України і США в державному механізмі своїх країн

1.1. Теоретико-правові аспекти інституту президентства і його юридична природа........…................................................................... 12
1.2. Становлення інституту президентства в США і в Україні.............. 37
1.3. Порядок виборів президентів в Україні і в США, вступу їх на посаду і усунення з посади.................................................................. 70

Розділ ІІ. Компетенція президентів України і США в аспекті взаємовідносин з парламентами своїх країн

2.1. Теоретико-правові проблеми взаємовідносин президентів України і
США з парламентами своїх країн....................................................... 97
2.2. Повноваження президентів України і США в сфері забезпечення
національної безпеки і оборони....................................................... 124
2.3. Повноваження президентів України і США по забезпеченню
законності, прав, свобод людини і громадянина.......................... 147
2.4. Повноваження президентів України і США у сфері державного
будівництва і в законодавчому процесі............................................ 161


ВИСНОВКИ................................................................................................ 178
Список використаних джерел.................................................................. 185
Спонсоры проекта