Новости Электронная библиотека Поиск Статьи Контакты

. ID : 2108

Конфліктологія
()Герасіна Л.М. Панов М.І.
Конфликтология
Харків
Право
2002
256
1
Так
У підручнику розглядаються теоретичні і практичні проблеми конфлік-

тому числі юридичних, конфліктів.

Для студентів, аспірантів І викладачів юридичних вищих навчальних закладів, а також для
науковців і практичних працівників у галузі багатьох соціальних наук.
Передмова


Розділ 1. Конфліктологія як наука (соціально-правовий аспект)

§ 1. Предмет, об'єкт, закони і методи конфліктології

§ 2. Розвиток проблем конфлікту в парадигмах соціальної та правової наук 17


Розділ 2. Конфлікт і механізми його розвитку 32

§ 1. Феномен конфлікту. Конфлікти соціальної сфери. Суспільна криза 32

§ 2. Витоки, причини та рушійні сили конфлікту 52

§ 3. Динаміка конфлікту 73

§ 4. Учасники і суб'єктивна складова конфлікту 90


Розділ 3. Сфери розгортання конфліктів 101

§ 1. Економічний конфлікт 101

§ 2. Політичний конфлікт 112

§ 3. Конфлікт культур і духовних цінностей 122

§ 4. Етнонаціональні конфлікти 133

§ 5. Юридичний конфлікт 149

§ 6. Релігійні конфлікти 167


Розділ 4. Розв'язання і попередження конфліктів 192

§ 1. Засоби і механізми розв'язання конфліктів 192

§ 2. Соціально-правові технології попередження конфліктів 233


Словник-глосарій конфліктологічннх термінів 243


Рекомендована література 249
Спонсоры проекта